Rusya Vizesi  
 
Rus Vizesi
Rus Vize Başvurusu
Rusya Vizesi Gerekli Evraklar
Rusya Vizesi Uyarılar
Rusya Vizesi Soru & Cevap
Rusya Vizesi Seyahat Sigortası
Rusya Vizesi İletişim
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya vizesi
Rus konsolosluğu

 
Rusya Vizesi İletişim
 
 

Tüm Rusya vizesi işlemlerinin süratle yapılabilmesi için lütfen bize telefon numaralarımızdan ulaşınız.

Adres:

Cumhuriyet Cad No 157 Kat 2 
Harbiye İstanbul
( Harbiye Askeri Müze- 
Harbiye Ordu Evi Karşısı) 
Tel: 0212 293 93 35(pbx)
Fax: 0212 243 74 63

E-posta: bilgi@vizeislemleri.com

10 yılı aşkın sektör deneyimimizle tüm seyahat acentelerinin ve münferit müşterilerimizin hizmetindeyiz.

 
     
 
 

 

Rusya vizesi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı, Rusya Vizeniz 1 günde hazır!

0212 293 93 35

Rusları Nasıl Bilirsiniz?

Türkiye-Rusya ilişkilerindeki mevcut durumun ve bazı sorunların “sokaktaki adamın gözüyle” nasıl algılandığını ortaya konulması amacıyla  Rus–Türk Araştırma Merkezi tarafından Türkiye’de yaptırılan “Rusları nasıl bilirsiniz?” konulu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını dikkatlerinize sunuyoruz.

Araştırma, Türkiye genelinde 16.08.2004 - 18.11.2004 tarihleri arasında İstanbul (1009), Adana (127), Antalya (125), Ankara (116), İzmir (101), Trabzon (74) ve Samsun (74) illerinde yüzyüze anket tekniği kullanılarak toplamda 1626 denek üzerinde yapılmış.

Türkiye ile Rusya Federasyonu’nu Birbirine Yakın Görme 
( Frekans Tablosu) 

 

Frekans

Yüzde

 

Evet

455

28,0

 

Hayır

951

58,5

 

Fikri Yok

220

13,5

 Toplam

 

1626

100,0

Rusya Federasyonu ile Türkiye’yi birbirine yakın birer ülke olarak görenlerin oranının %28’de kaldığı gözlemlenmiştir. Buna karşılık, karşıt fikri savunup Rusya Federasyonu ile Türkiye’nin birbirine yakın devletler olmadığını savunanların oranı %58,5’tir. Bu konuda bir fikri olmadığını belirtenler ise %13,5 oranındadır.

 

            Yakın Bulunan Ülke Lideri
 (Frekans Tablosu)

 

Frekans

Yüzde

 

Almanya

447

27,5

 

 

A.B.D.

290

17,8

 

 

Rusya

152

9,3

 

 

İngiltere

140

8,6

 

 

Fransa

125

7,7

 

 

Italya

16

1,0

 

 

Küba

15

0,9

 

 

Azerbaycan

12

0,7

 

 

Diğer Bütün cevaplar

426

26,5

 

Toplam

 

1626

100,0

 

           

Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alan Rusya Devlet Başkanı Putin’in özellikle Ankara ve İstanbul’da yüksek oranlarda yakın bulunduğu ortaya çıkmaktadır. İstanbul’da %11’lik kesimin kendisine yakın bulduğu Putin’in Ankara’daki oranı ise %9,5 olarak görülmekte ve Rusya lideri iki önemli ilde de üçüncü sırayı almaktadır. Buna karşılık Putin, Samsun’da Fransa liderinin ardından %8,1’lik oran ile dördüncü sırayı alırken Antalya’da İngiltere liderinin ardından %5,6’lık oranıyla aynı sırayı almaktadır. Adana İzmir ve Trabzon illerinde ise her iki  liderlerin de gerisinde kalan Putin sırasıyla %6,3 , %5,9 ve %4,1’lik oranlarıyla beşinci sırayı almaktadır.

 

                       Rusya Denildiğinde Akla İlk Gelen
          (Frekans Tablosu)

 

Frekans

Yüzde

 

Hayat Kadınları

546

33,6

 

Soğuk

340

20,9

 

Votka

198

12,2

 

Kültür/Sanat

157

9,7

 

Sosyalizm/Komünizm

153

9,4

 

Diğer

124

7,6

 

Kadın Ticareti

47

2,9

 

Cevap Yok

34

2,1

 

Ticaret

15

0,9

 

Spor

7

0,4

 

Turizm

5

0,3

 

Toplam

1626

100,0

Türklerin aklına Rusya dendiğinde ilk olarak hayat kadınlarının geldiği ortaya çıkmaktadır. %33,6’lık bir kesimin ya da başka bir deyişler her üç Türk’ten birinin aklına Rusya dendiğinde ilk olarak hayat kadınları gelmektedir. %2,9’luk bir kesimin de kadın ticaretini aklına getirdiği göz önüne alınırsa çok yüksek orandaki bir kitlenin Rusya’yı fuhuş ile özdeşleştirdiği söylenebilir.

Rusya’yı gözünde soğuk bir yer olarak canlandıranların oranı %20,9 olarak saptanmışken, aklına ilk olarak Ruslar’ın ulusal içeceği vodkayı getirenlerin oranı da %12,2 olarak bulunmuştur. Rusların kültür ve sanatlarını ilk olarak düşündüğünü belirtenlerin oranı ise %9,7’dir.

Ayrıca Rusya dendiği zaman aklına hala sosyalizm veya komünizm getirenlerin oranı da %9,4 olarak göze çarpmaktadır. 

Rusya Federasyonu Vatandaşı Bir Kimse İle Tanışıklık
(Frekans Tablosu)

 

Frekans

Yüzde

 

Evet

461

28,4

 

Hayır

1165

71,6

 Toplam

 

1626

100,0

Bireylerin %71,6’sı hayatları boyunca herhangi bir Rus ile tanışmadığını belirtirken, bir veya birden çok Rus tanıdığı olan bireylerin oranı %28,4’tür. Çok yüksek orandaki bir kesimin Ruslar hakkındaki düşüncelerini birebir bir ilişki yaşamadan edindiği söylenebilir.

 

                 BDT İle Rusya Arasındaki Farkı Bilme  
(Frekans Tablosu) 

 

Frekans

Yüzde

 

Evet

396

24,4

 

Hayır

1126

69,2

 

Fikri Yok/Cevap Yok

104

6,4

 Toplam

 

1626

100,0

Anket sonuçlarına göre Türk halkının %69,2’lik büyük bir kesiminin Bağımsız Devletler Topluluğu ile Rusya Federasyonu arasındaki farkı bilmediği ortaya çıkmıştır. Yalnızca %24,4’lük bir kesim bu farkı bildiğini belirtirken %6,4’lük bir kesim de bir cevap vermemiştir. Sonuç olarak Türk halkının büyük bir çoğunluğunun Rusya ile Bağımsız Devletler Topluluğu arasında bir fark olduğunu bilmediği söylenebilir.

 

Rusya Ticari/Turistik Açıdan Güvenli Bir Ülkedir Düşüncesine Katılım
 (Frekans Tablosu) 

 

Frekans

Yüzde

 

Kesinlikle Katılıyorum

150

9,2

 

Katılıyorum

439

27,0

 

Kararsızım

356

21,9

 

Katılmıyorum

456

28,0

 

Kesinlikle Katılmıyorum

208

12,8

 

Fikri Yok/Cevap Yok

17

1,0

 Toplam

 

1626

100,0

Rusya’nın ticari veya turistik açıdan güvenli bir yer olup olmadığı sorusuna Türk halkının %36,2’si olumlu cevap vermiştir. Bu kesime göre Rusya turistik veya ticari açıdan güvenilir bir ülke iken, karşıt fikri savunan ve Rusya’nın söz konusu açılardan güvenilir bir ülke olmadığını belirtenlerin oranı ise %40,8 olarak ortaya çıkmaktadır. Bu konuda kararsız olduğunu belirten bireylerin oranı da %21,9’dur. Bu sonuçların ışığında Türk halkının az bir farkla da olsa Rusya’yı ticari ve turistik açıdan güvenilir bir ülke olarak görmediği söylenebilir. 

 

Rusya SSCB’nin Devamıdır Düşüncesine Katılım
 (Frekans Tablosu) 

 

Frekans

Yüzde

 

Kesinlikle Katılıyorum

209

12,9

 

Katılıyorum

537

33,0

 

Kararsızım

382

23,5

 

Katılmıyorum

335

20,6

 

Kesinlikle Katılmıyorum

144

8,9

 

Fikri Yok/Cevap Yok

19

1,2

 Toplam

 

1626

100,0

Türk halkının %45,9’luk çoğunluğunun Rusya’nın, SSCB’nin devamı niteliği taşıyan bir oluşum olduğunu düşündüğü ortaya çıkmıştır. Karşıt fikri savunup Rusya’nın SSCB’nin devamı olmadığını belirtenlerin oranı ise %29,5’te kalmıştır. Bu konuda kararsız kalan bireylerin oranı da %23,5’tir. Bu sonuçlarla Türk halkının büyük bir kesiminin Rusya’yı SSCB’nin devamı olarak gördüğü sonucuna varılabilir.

 

Ruslar ve Türkler Benzerlik Gösteren Toplumladır Düşüncesine Katılım
(Frekans Tablosu) 

 

Frekans

Yüzde

 

Kesinlikle Katılıyorum

89

5,5

 

Katılıyorum

311

19,1

 

Kararsızım

288

17,7

 

Katılmıyorum

551

33,9

 

Kesinlikle Katılmıyorum

367

22,6

 

Fikri Yok/Cevap Yok

20

1,2

 Toplam

 

1626

100,0

Rus ve Türk toplumlarının birbiriyle benzerlik gösteren toplumlar olduğunu düşünenlerin oranı %24,6’da kalmışken, bu iki toplum arasında benzerlik değil fark olduğunu savunanların oranı %56,5 olarak ortaya çıkmaktadır. Kararsız olduğunu belirten bireyler ise %17,7 oranındadır.  Rus ve Türk toplumları arasında benzerlik olduğunu savunan bireylerin iki katını aşkın benzerlik olmadığını belirten birey olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlarla Türkler’in bakış açısına göre Türk ve Rus toplumları arasında pek bir benzerlik bulunmadığı söylenebilir.

 

 


 
 

Tüm hakları Rusya.org'a aittir © 2007

Bu sitenin tasarımı M3 Works tarafından yapılmıştır