Rusya Vizesi  
 
Rus Vizesi
Rus Vize Başvurusu
Rusya Vizesi Gerekli Evraklar
Rusya Vizesi Uyarılar
Rusya Vizesi Soru & Cevap
Rusya Vizesi Seyahat Sigortası
Rusya Vizesi İletişim
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya vizesi
Rus konsolosluğu

 
Rusya Vizesi İletişim
 
 

Tüm Rusya vizesi işlemlerinin süratle yapılabilmesi için lütfen bize telefon numaralarımızdan ulaşınız.

Adres:

Cumhuriyet Cad No 157 Kat 2 
Harbiye İstanbul
( Harbiye Askeri Müze- 
Harbiye Ordu Evi Karşısı) 

Tel: 0212 293 93 35(pbx)
Fax: 0212 243 74 63

E-posta: bilgi@vizeislemleri.com

10 yılı aşkın sektör deneyimimizle tüm seyahat acentelerinin ve münferit müşterilerimizin hizmetindeyiz.

 
     
 
 

 

Rusya vizesi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı, Rusya Vizeniz 1 günde hazır!

0212 293 93 35

RUSYA FEDERASYONU'NA

 GİRİŞTE  ve GÜMRÜKTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN  ÖNEMLİ HUSUSLAR 

Pasaportlar ve vizeler RF'ye girişte sıkı bir şekilde incelenmektedir.  Rusya’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının seyahat amacına uygun vize almaları gerekmektedir. Seyahat  öncesi otel rezervasyonlarının yaptırılması ve buna ilişkin belgenin "vauçer" Rusya'ya girişte ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, giriş yapan kişilerin üzerlerinde, RF'de kalacakları süre zarfında iaşe ve ibadelerini sağlıyacak miktarda döviz veya kredi kartı  bulundurmaları giriş esnasında yaşanabilecek sorunların çözülmesinde  gümrük polislerini  ikna etmek açısından  faydalı olabilmektedir.  Rusya Federasyonu'na giriş yapan  yabancı ülke vatandaşları, girişte  "Göçmen Kartını" doldurmak, onaylatmak  ve üzerinde bulundurmak zorundadır.  

Rusya'dan  satın alınan ve yapım tarihi 50 yıldan fazla olan her türlü eşyanın Rusya dışına çıkarılması için R.F. Kültür Bakanlığı'ndan yazılı izin  alınması gerekmektedir. Yapım yılı 100 yılı aşan her türlü eşyanın Rusya'dan çıkartılması yasaklanmıştır.

Özellikle başkent Moskova'da olmak üzere, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kimlik kontrolleri sırasında; polis veya güvenlik görevlilerinin üzerinizde silah, bomba veya uyuşturucu madde var mı? gibi sorularına kesinlikle espiri olsun diye "bomba veya tabanca var"  gibi cevaplar vermekten kaçınınız. Espiri anlayışları bizlerden çok farklı olduğundan kolluk kuvvetlerini yanıltmaktan  başınıza gerçekten çok ciddi meseleler açabilirsiniz.

                                                  DÖVİZ DENETİMİ VE DÖVİZ KONTROLÜ

Duma  Bütçe Komisyonu  tarafından hazırlanan ve 05.03.2003 tarihinde Rusya Devlet Başakanı Vladimir Putin tarafından onaylarak 15 Mart 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren  "Rusya Federasyonu Döviz Denetimi Ve Döviz Kontrolü Kanunu"nda Tadilat Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca;  Rusya'ya giriş-cıkış yapan  yabancı ülke vatandaşları ve Rus vatandaşları  3.000 (üçbin) ABD Doları veya bu miktara eşit yabancı dövizi  bir defada  deklare etmeden serbestçe Rusya'ya getirip götürebilirler. 3.000 ABD Dolarını aşan  10.000 (on bin) ABD Dolarına olan döviz  için,  gümrük deklare formu doldurarak, onaylatmak zorunluluğu bulunmaktadır.  Söz konusu Kanun'a   göre, 10.000 (onbin) ABD  Dolarına aşan döviz  miktarı, ancak, Rusya Merkez Bankasından alınacak özel izinle mümkün olabilmektedir.

YENİ GÜMRÜK KANUNU  1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren  Yeni Gümrük Kanunu Yürürlükte.

R.F. Gümrük Kanunu’nda Neler var?  

01 Ocak 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni R.F. Gümrük Kanunu,  1993  tarihli eski  Gümrük Kanunu ile  "genel içerik" bakımından  mukayese edildiğinde, aşağıda  yer alan konuların öne çıktığı görülmektedir.                                  

*Yeni Gümrük Kanunu’nun  Eski Kanun'nda sıklıkla raslanılan  eksikleri gidermekten ziyade daha da derinleştirdiği, mer'i mevzuatın daha karmaşık bir hale geldiği  görülmektedir.

*Yeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, R.F. gümrük mevzuatının gümrük işlemleri sırasında fiiliyattaki düzenleyiciliği ve   işlerliğinin  azalacağı, buna karşılık    gümrük görevlilerinin  yetkilerinin   Eski Kanun'a göre daha da genişletildiği görülmektedir.

*Gümrük Kanun ve yönetmeliklerinde yer alan ifadelerin  muğlaklığı ve kavramların farklı yorumlanabilir olması gibi nedenlerden dolayı, firmaların  gümrüklerde sorun yaşamamak ve gümrük işlemlerini daha kolay halletmeye yönelik olarak gümrük işlemleri  konusunda tekelleşmiş ve resmi  gümrük yetkilileri ile iyi ilişkiler içinde bulunan!  komisyoncu, aracı firma ve kişilere daha çok ihtiyaçları olacağı.

*Yeni kanundaki önemli noktalardan birisi de; gümrükte işlenen suçun ve suçu işleyen kişinin ve/veya firmanın R.F. Anayasası ve Medeni Kanuna’na rağmen, gümrük yetkililerinin mahkeme kararı olmaksızın gümrük suçu işleyenleri  tutuklama yetkisi de dahil olmak üzere, gümrük işlemi yapılan mala el koyma hakkına sahip olmaktadır. 

*Yeni kanundaki pek çok muğlak maddenin farklı yorumlanmaya müsaait olmasından  dolayı, özellikle Rusya Pazarına ilk defa girecek firmaları  zor durumda bırakabilir.

*Gümrük görevlilerinin yetkilerine kısıtlama  getirilmemiş olması, başta Rusya ile dış ticaret ilişkisi içinde olan yabancı şirketleri ve Rus şirketlerinin gümrük işlemleri  kayıt dışında kalma eğilimlerini artıracaktır. NitEkim  Yeni Gümrük Kanunu ile aynı gün yürürlüğe girecek olan Rusya Federasyonu'na Gerçek Kişiler Tarafından Şahsi Kullanım İçin Getirelen Eşyalara Tek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Dair  718 sayılı Kararname ile  Rusya'ya getirilecek   şahsi eşya limitlerinin   yaklaşık iki kat artırılması bu görüşümüzü desteklemektedir. Rusya Federasyonu'nun gümrük vergilerini tam olarak tahsi edememesinden dolayı uğradığı gelir kaybının   yılda  20 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilemktedir.

*Yeni Gümrük Kanunu'nda yer alan bir çok hükmün,  gümrük alanında yürürlükte olan bir çok uluslararası anlaşma ve  amacı dünya ticareti serbestleştirmeye yönelik olarak dış ticarette “her türlü engeli”  ve “farklı işlemleri” kaldırılmasını  öngören  Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sözleşmeleri ile  çeliştiği görülmektedir. Bu durumun, Rusya’nın halen üyelik müzakerelerini yürüttüğü  DTÖ'ne  "üyeliği" yakın bir gelecekte  düşünmediğini akıllara getirdiğini söyleyebiliriz. 

                                                       GÖÇMEN   KARTI

Ocak  2003 tarihinden itibaren, Rusya Federasyonu'na giriş yapan veya halen bu ülkede yaşamakta olan tüm yabancı ülke vatandaşlarına Göçmen Kartı (Migratsiyonıy Kart) doldurmaları ve Rusya Federasyonu'nda bulunacakları tüm süre zarfında yanlarında bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Göçmen Kartları Rusya Federasyonu'na giriş yapılacak havaalanı, liman ve gümrüklerde dağıtılmakta olup, ülkeye giriş yapmadan önce 2 nüsha halinde (giriş-çıkış olarak) doldurulması gerekmektedir.

Halen, Rusya Federasyonu'nda bulunan yabancı ülke vatandaşlarının  bağlı oldukları Yabancılar Dairesine (UVIR)müracaat ederek, göçmen kartı doldurmaları gerekmektedir. Göçmen kartının Rusça olarak doldurulması tercih edilmekle birlikte, latin harfleri kullanılmasına da müsaade edilmektedir. El yazısı ile koyu renk dolma yada tükenmez kalemle doldurulabilen Göçmen Kartında, kişisel bilgilerinin yanısıra, seyahat amacı, Rusya Federasyonu'nda bulunma amacı ve süresinin yanısıra davet eden kuruluş ve kişinin adres bilgilerini de belirtmek gerekmektedir. Birinci nüsha ülkeye girişte gümrük yetkililerinde kalırken, ikinci nüsha çıkışta alınmakta ülkede bulunulan süre zarfında kolluk güçlerine istenildiği zaman ibraz edilme zorunluluğu bulunmaktadır.  

                                              REGİSTRE (KAYIT) İŞLEMİ ZORUNLULUĞU

    RF'ye  giriş yapan her yabancı ülke vatandaşı, sahip olduğu vizenin türüne bakılmaksızın vize ve pasaportunu ilgili mercilerde üç çalışma günü içinde kayıt ettirmek zorundadır. Turist vizesi ile RF'ye giriş yapmış ve/veya RF'de bulunacağı süre zarfında otelde kalacak kişilerin "registre" işlemi kalacakları  otellerde yapılmaktadır. Otelde kalmayacak yabancılar "registre" işlemini kendilerini davet eden  kişi veya şirket/kurum  aracılığı ile UVIR'de (Yabancılar Dairesi) yaptırmak zorundadırlar.     

   RUSYA FEDERASYONU VİZELERİ  

           Rusya Federasyonu (RF) Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi bazı ülkelerin  dışında, aralarında  Türkiye'nin de yer aldığı tüm ülkelere vize uygulamaktadır.  Rusya Federasyonu'na seyahat etmeyi düşünen Türk vatandaşlarının (Diplomatik pasaport hamilleri hariç) giriş amaçlarına uygun vize almaları gerekmektedir. RF'ye girişte seyahat amacına uygun vize alınması dikkat edilmesi gereken hususların başında gelmektedir. Nitekim, bazı Türk vatandaşlarının Rusya Federasyonu'na girişlerinde sorun yaşamalarının temel nedeni, vatandaşlarımızın sahip oldukları  vize türü ile Rusya Federasyonu'na girişleri sırasında  gümrük  polisine beyan ettikleri seyahat amaçlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin: turist vizesi alarak  RF'ye gelmiş bir iş adamımızın havaalanında gümrük polisi tarafından yapılan mülakatta ülkeye geliş amacını "iş görüşmesi yapmak  veya ticari bir fuara katılmak veya fuar ziyareti olarak" beyan etmektedir. İlgili Rus yetkililer bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın ülkemize geri gönderebilmektedirler. Bu gibi tatsız durumlarda karşılaşmamak için Rusya Federasyonu'na gidecek vatandaşlarımızın, önceden seyahat amaçlarına uygun vize almaları gerekmektedir. Seyahat  öncesi otel rezervasyonlarının yaptırılması ve buna ilişkin belgenin "vauçer" Rusya'ya girişte ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca,  vatandaşlarımızın  yanlarında Rusya'da kalacakları  süre zarfında geçimlerini sağlayabilecek döviz veya kredi kartı bulundurmaları gerekmektedir.

              Yabancı ülke vatandaşının Rusya Federasyonu giriş yapmasına;  R.F.’de ciddi bir suçtan ötürü hüküm giymiş olmak, Rusya'nın güvenliğine tehdit oluşturduğu değerlendirmesi kapsamına girmek veya geçmişte RF’nin devlet güvenliğini koruma çabasına engel olmak,  sağlık sigortasına sahip olmamak, Rusya'dan sınırdışı edilmiş olmak (en az 5 sene giriş yapamaz), Rusya'ya girişi yasak olan isimler listesinde yer almak, kamu sağlığını  tehdit  eden Aids, cüzzam, tüberküloz gibi hastalığı olmak, durumlarında engel olunmaktadır.

          Ayrıca,  Rusya'dan  en  son ayrılışında Göçmen Kartını ibraz etmemek, Rusya dışında  Rusya'da suç sayılan bir fiile katılmış ve/veya  böyle bir fiilden  hüküm giymiş olmak,  sınırdan  geçişe ilişkin  kuralları ihlal etmek, geçmişte Rusya'da vergi yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmak ve geçmişte Rusya'da adına mhasup edilmiş bir para cezasını ödememiş olmak, gibi durumlarda ise yabancı ülke vatandaşının Rusya girişine engelleme getirilmesinin temel nedeni olabilir.

           Rusya Federasyonu'nun yurt dışında bulunan tüm diplomatik temsilciliklerinden vize temin edilebilmektedir. Rusya Federasyonu'nun ülkemizde de Ankara (Büyükelçilik), İstanbul (Başkonsolosluk),  Trabzon (Başkonsolosluk), Antalya (Başkonsolosluk) olmak üzere dört adet  diplomatik temsilciliği faaliyet göstermektedir. Turist, iş, çalışma, eğitim, sağlık (tedavi), özel vize ve mülteci vizesi olmak üzere başlıca yedi çeşit  vize türü bulunmaktadır.

         Turist Vizesi: Genellikle seyahat acentaları aracılığı ile alınmaktadır. Seyahat acentaları  tarafından  turist vizesi alınmış dahi olsa, turist vizesi ile RF'ye giriş yapacak kişinin üzerinde gümrük polisi tarafından sorulduğunda ibraz edilmek üzere mutlaka Vauçer (voucher)  olarak tabir edilen ve bir otelde rezervasyonunun bulunduğunu gösteren belge olmak zorundadır. Turist vizesinin  süresi  en fazla üç ay olabilmektedir. Turist vizesi ile giriş yapan kişilerin üzerlerinde, RF'de kalacakları süre zarfında iaşe ve ibadelerini sağlıyacak miktarda döviz  bulundurmaları giriş esnasında yaşanabilecek sorunların çözülmesinde  gümrük polislerini turizm amacı ile gelindiği konusunda  ikna etmek açısından  faydalı olabilmektedir.

        İş Vizesi: RF'na iş görüşmesi yapmak veya herhangi bir fuara katılmak üzere gidecek kişilerin alması gereken vize türüdür. İş vizeleri RF'de  faaliyette bulunan tüzel bir kişilik (şirket, kuruluş, kurum vb.) tarafından davet edilen kişilere verilmektedir.  İş vizeleri, 1 aylık (1 aydan daha kısa süreli de olabilmektedir), 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık olmak üzere çeşitli sürelerde olabilmektedir. Ancak, iş vizeleri geçerlilik sürelerine  bağlı olmaksızın, RF'ye  giriş-çıkış yapabilme sayısı bakımından da: tek giriş-çıkışlı, iki giriş-çıkışlı ve çok giriş-çıkışlı olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

      Çalışma vizesi:  İlgili yasalara  uygun olarak RF'de kurulu bir ticari şirketin yabancı personel çalıştırma iznine istinaden alınan vize türüdür. Özellikle, RF'de faaliyette bulunan müteahhitlik firmalarımız tarafından alınan vize türüdür.

       Eğitim vizesi: RF'de bulunan yüksek öğretim kurumlarından birine kayıt yaptırmış veya halen öğrenim görmekte olan öğrenciler ile RF Dış İşleri Bakanlığı nezdinde akredite  resmi  veya  özel eğitim kurumlarının düzenledikleri Rusça kurslarına katılacak kursiyerlere verilen vize türü. Yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görmek veya Rusça kurslarına katılmak isteyen kişilerin eğitim görecekleri kurumlar ile önceden bağlantıya geçerek, RF'nin diplomatik temsilciliklerinden birine adlarına yazılı davetiye göndermelerini sağlamaları gerekmektedir.

        Sağlık (Tedavi) vizesi: Ülkemizden özellikle göz ve böbrek tedavisi görmek  üzere RF'de bulunan sağlık kurumlarından birine gidecek hasta ve  hastaya refakat edecek kişilere verilen vize türü. Hasta refakatında en fazla bir kişinin bulunabileceği dikkat edilemesi gereken önemli bir hususdur. Sağlık (tedavi) vizesi almak isteyen kişilerin, tedavi  görecekleri sağlık kurumu tarafından tedaviye kabul edildiklerini belgelemeleri  ve sağlık kuruluşlarının adlarına  davetiye göndermelerini sağlamaları gerekmektedir. 

       Özel vize: RF vatandaşı olan gerçek kişiler tarafından ikamet ettikleri bölgenin bağlı olduğu  UVİR'den  (Pasaport ve Kayıt Dairesi) kişisel olarak davet edeceği şahıs adına  düzenlenmiş   davetiye ile alınan vize türü olup, vize için müracaat esnasında, söz konusu davetiyenin orijinali istenmektedir. Bu vize en fazla üç aylık olabilir. 

   Mülteci vizesi: Birleşmiş Milletler tarafından 1951 tarihinde kabül edilen "Cenevre Mülteci Sözleşmesi"'nde belirtilen hususlara sahip  kişilere sınır kapılarında verilen vize türü.

       

Resmi Bayram Günleri

1-5 Ocak    

Yeni Yıl

7 Ocak

Ortodoks Noeli

23  Şubat

Askerler Günü

8 Mart 

Kadınlar Günü

1 Mayıs

Emek ve İlkbahar Bayramı

9 Mayıs  

Zafer Bayramı

12 Haziran

Bağımsızlık Günü

4 Kasım  

Halkın Birliği  Günü 

   

 

RUSYA FEDERASYONU  İTHALAT GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

G.T.İ.P   Madde ismi Gümrük Vergisi
(% veya Euro)
1. FASIL: Canlı hayvanlar % 5
2. FASIL: Etler ve yenilen sakatat % 15
3. FASIL: Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar % 10
4. FASIL: Süt ürünleri;kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler % 15
5. FASIL: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler % 10
6. FASIL: Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular,kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları *
7. FASIL: Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular % 15
8. FASIL: Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları % 10
9. FASIL: Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat % 5
10. FASIL: Hububat %5
11. FASIL: Değirmencilik ürünleri; malt;nişasta; inülin; buğday gluteni % 10
12. FASIL: Yağlı tohum ve meyvalar;muhtelif tane tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler;saman ve kaba yem % 5
13. FASIL: Lak; sakız; reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar % 5
14. FASIL: Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler % 15
15. FASIL: Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar % 15
16. FASIL: Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları % 15
18. FASIL: Kakao ve kakao müstahzarları % 5
19. FASIL: Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri % 15
20. FASIL: Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar % 20
21. FASIL: Yenilen çeşitli gıda müstahzarları % 15
22. FASIL: Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke *
23. FASIL: Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler % 5
24. FASIL: Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler *
25. FASIL: Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento % 5
26. FASIL: Metal cevherleri, cüruf ve kül % 5
27. FASIL: Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli madenler; mineral mumlar % 5
28. FASIL: Anorganik kimyasallar;kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri % 5
29. FASIL: Organik kimyasal ürünler % 5
30. FASIL: Eczacılık ürünleri % 10
31. FASIL: Gübreler % 10
32. FASIL: Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; taneler ve türevleri; boyalar, pigmentlerve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler % 5
33. FASIL: Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları *
34. FASIL: Sabunlar,yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları,suni mumlar,müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları % 15
35. FASIL: Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler % 5
36. FASIL: Barut ve patlayıcı maddeler;pirotekni mamulleri; kibritler, piroforik alaşımlar;ateş alıcı maddeler % 30
37. FASIL: Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya % 10
38. FASIL: Muhtelif kimyasal maddeler % 5
39. FASIL: Plastikler ve mamulleri *
40. FASIL: Kauçuk ve kauçuktan eşya % 5
41. FASIL: Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler % 5
42. FASIL: Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç) *
43. FASIL: Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri *
44. FASIL: Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü % 20
45. FASIL: Mantar ve mantardan eşya % 5
46. FASIL: Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası % 25
47. FASIL: Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; kağıt veya kartondan döküntü, kırpıntı ve hurdalar %15
48. FASIL: Kağıt ve karton; kağıt hamurundan,kağıttan veya kartondan eşya % 15
49. FASIL: Basılı kitaplar,gazeteler,resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar % 15
50. FASIL: İpek % 5
51. FASIL: Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat % 20
52. FASIL: Pamuk % 20
53. FASIL: Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler;kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat % 5
54. FASIL: Sentetik ve suni filamentler % 10
55. FASIL: Sentetik ve suni devamsız lifler %10
56. FASIL: Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim,kordon, ip halat ve bunlardan mamul eşya %5
57. FASIL: Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları % 30 (en az 0,75 Euro/m2)
Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; % 25
59. FASIL: Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat;dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya % 5
60. FASIL: Örme eşya % 10
61. FASIL: Örme giyim eşyası ve aksesuarı % 30
62. FASIL: Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı % 30
63. FASIL: Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya;takımlar;kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar % 30
64. FASIL: Ayakkabılar,getrler,tozluklar ve benzeri eşya;bunların aksamı *
65. FASIL: Başlıklar ve aksamı %20
66. FASIL: Şemsiyeler,güneş şemsiyeleri, bastonlar,iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı % 20
67. FASIL: Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler;insan saçından eşya % 20
68. FASIL: Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddelerden eşya % 15
69. FASIL: Seramik mamulleri % 25
70. FASIL: Cam ve cam eşya % 15
71. FASIL: Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya;taklit mücevherci eşyası; metal paralar % 30
72. FASIL: Demir ve çelik % 5
73. FASIL: Demir veya çelikten eşya % 20
74. FASIL: Bakır ve bakırdan eşya % 5
75. FASIL: Nikel ve nikelden eşya *
76. FASIL: Aluminyum ve aluminyumdan eşya *
78. FASIL: Kurşun ve kurşundan eşya % 5
79. FASIL: Çinko ve çinkodan eşya % 5
80. FASIL: Kalay ve kalaydan eşya % 5
81. FASIL: Diğer adi metaller; sermetler;bunlardan eşya % 15
82. FASIL: Adi metallerden aletler,bıçakcı eşyası ve sofra takımları;adi metallerden bunların aksam ve parçaları *
83. FASIL: Adi metallerden çeşitli eşya % 25
84. FASIL: Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar,mekanik cihazlar ve aletler % 10
85. FASIL: Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar;televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı % 10
86. FASIL: Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları % 10
87. FASIL: Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı *
88. FASIL: Hava taşıtları,uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları % 30
89. FASIL: Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar % 30
90. FASIL: Optik alet ve cihazlar,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar;bunların aksam,parça ve aksesuarı % 15
91. FASIL: Saatler ve bunların aksam ve parçaları % 20
92. FASIL: Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı % 5
93. FASIL: Silahlar ve mühimat; bunların aksam, parça ve aksesuarı % 30

 

94. FASIL: Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya;tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları,ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri;prefabrik yapılar % 30
95. FASIL: Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam,parça ve aksesuarı % 15
96. FASIL: Çeşitli mamul eşya % 20
97. FASIL: Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar Muaf

 

Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) 

Rusya Federasyonu  tarafından gelişme yolundaki ülkeler ile az gelişmiş ülkelere GPS sistemi çerçevesinde tercihli tarife uygulamaktadır. Ülkemiz de aşağıdaki listede yer alan ürünlerin Rusya’ya ithalatında mevcut oranlar üzerinden %25 gümrük vergisi indirimi uygulanmakatadır. Gümrük vergisi indiriminden yararlanmak için  ürünün ülkemiz menşeli olduğunu gösteren menşe şehadetnamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 Menşe şehadetnameleri ülkemizde faaliyette bulunan  ticaret odalarından alınmaktadır.  

GTİP MALIN TANIMI*
02 Etler ve yenilen sakatat
03 Balıklar, kabuklu hayvanlar vb.
Hariç:  
0305 Somon balığı , Mersin balığı ve bunlardan havyar
04 Süt ürünleri, kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları, tabii bal vb.
05 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen hayvansal menşeli ürünler
06 Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular vb. kesme çiçekler ve süs yaprak
07 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
08 Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar, turunçgillerin ve kavunların kabukları
09 Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat
1006 Pirinç
11 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, buğday glüteni, inülin
12 Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem
13 Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14 Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen bitkisel ürünler
15 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar
Hariç:  
1509  
1517 ila 152200  
16 Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
1801 00 000 Kakao dane ve kırıkları
1802 00 000 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
20 Sebzeler, mayvalar, sert kabuklu mayvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
Hariç:  
200110 000  
2009 50  
2009 70  
2103 Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar, hardal unu ve irmiği, hazır hardal
2104 Çorbalar, et suları ve müstahzarları, karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
2401 Yaprak tütün, tütün döküntüleri
25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
Hariç:  
2501 00 910  
2529 21 000  
2529 22 000  
26 Metal cevherleri, cüruf ve kül
3003 Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (3002, 3005 ve 3006 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (Dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)
32 Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler ve türevleri, boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler
3301, 3302 Uçucu yağlar, rezinoitler, sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları
3402 Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç), yüzeyaktif müstahzarlar, yıkama müstahzarları ve temizleme müstahzarları (3401 pozisyondakiler hariç)
35 Albüminoid maddeler, tutkallar, enzimler
3923 Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler, plastikten kapaklar, kapsüller vb.
4001 Tabii kauçuk, balata vb.
4403 41 000, 4403 49 Diğer işlenmemiş tropik cins kereste
4407 24 ila 4407 29 Tropik cins işlenmiş kereste
4420 Üzerine kakma yapılmış ağaç, mücevherat, ahşap kutu vb. eşya, ahşap küçük heykelcikler ve diğer süs eşyası
4421 Ahşap diğer eşya
45 Mantar ve mantardan eşya
46 Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamullar, sepetçi ve hasırcı eşyası
50 İpek
5101 Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)
5201 00 Pamuk elyafı (karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip vb.
5701 Düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yünlü ve sarmalı yer kaplamaları
5702 100000 Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri
5705 001000 Yünden veyaince hayvan kıllarından (hazır eşya halinde olsun olmasın) halılar ve dokuma yer kaplamaları**
5808 Parça halinde kordonlar, işleme yapılmamış şeritçi eşyası vb.
6702 90 000 Yapma çiçekler, yapraklı dallar vb.
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
6913 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası
6914 Seramikten diğer eşya
7018 10 Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri vb.
7117 Taklit mücevherci eşyası
9401 50 000 Rotten kamışı, sepetçi söğütü, bambu vb. maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar
9403 80 000 Diğer maddelerden mobilyalar (Rotten kamışı, sepetçi söğütü ve bambu vb.)
9403 90 900 Bunların aksam ve parçaları
9601 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, mercan vb.
9602 00 000 İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya, sertleştirilmemiş jelatin vb.
9603 Süpürgeler ve fırçalar, elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (Motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri vb.(35.03 pozisyonundaki jelatin hariç)
9604 00 000 El kalburları, elekleri
9606 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı
9609 Kurşun kalemler (9608 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya kalemleri, pasteller vb.
9614 Pipolar, puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçaları
9615 11 000 Sertleştirilmemiş kauçuktan veya plastik maddelerden saç tarakları, süs tarakları vb.
9617 00 İzole edici kaplar ve diğer vakumlu kaplar
97 Sanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
*Malın tanımında GTİP numaraları esas alınır.


 
 

Tüm hakları Rusya.org'a aittir © 2007

Bu sitenin tasarımı M3 Works tarafından yapılmıştır