Rusya Vizesi  
 
Rus Vizesi
Rus Vize Başvurusu
Rusya Vizesi Gerekli Evraklar
Rusya Vizesi Uyarılar
Rusya Vizesi Soru & Cevap
Rusya Vizesi Seyahat Sigortası
Rusya Vizesi İletişim
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rusya vizesi
Rus konsolosluğu

 
Rusya Vizesi İletişim
 
 

Tüm Rusya vizesi işlemlerinin süratle yapılabilmesi için lütfen bize telefon numaralarımızdan ulaşınız.

Adres:

Cumhuriyet Cad No 157 Kat 2 
Harbiye İstanbul
( Harbiye Askeri Müze- 
Harbiye Ordu Evi Karşısı) 

Tel: 0212 293 93 35(pbx)
Fax: 0212 243 74 63

E-posta: bilgi@vizeislemleri.com

10 yılı aşkın sektör deneyimimizle tüm seyahat acentelerinin ve münferit müşterilerimizin hizmetindeyiz.

 
     
 
 

 

Rusya vizesi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı, Rusya Vizeniz 1 günde hazır!

0212 293 93 35

Yabancı Firma Kayıtları Tek Merkezde Yapılacak

01 Aralık 2003 tarihinden itibaren  Moskova'da,  01 Aralık 2004 tarihinden itibaren de Rusya'daki tüm büyük şehirlerde yabancı firmaların devlet kayıtları tek merkezde yapılacak. Moskova'daki yabancı firma kayıtları Tuşino semtinde açılan Kayıt Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Diğer taraftan, firma tasfiyelerinin kolaylaştırılması konusunda da çalışmaların  başlatıldığı belirtiliyor

Yabancı Firmalara Yeni Vergi Numarası Alma Zorunluğu Getirildi

Rusya Federasyonu Vergi ve Harçlar Bakanlığı'nın 14 Ağustos tarih ve 4975 sayılı genelgesi uyarınca; Rusya Federasyonu'nda faaliyette bulunan tüm yabancı firma ve kuruluşların daimi temsilciliklerine 1 Ocak 2005 tarihine kadar yeni vergi numarası (INN) alma zorunluluğu getirildi.

 RUSYA'DA   ŞİRKET KURULUŞLARI

Rusya Federasyonu`nda şirket kuruluş prosedürünün  zor olmamasına karşılık "Teknik destek almadan bir yabancının yada yabancı şirketin kendi başına Rusya Federasyonu'nda şirket kurması çok zordur. Müşavirlik desteği almadan şirket kurma uğraşı içinde olan yabancılar sonuçta gereksiz yere vakit  ve nakit kaybına uğramaktadır. Rusya Federasyonu'nda şirket kurma aşamasına gelmiş olan Türk girişimcilerin  mutlaka bir müşavir aracılığıyle şirket kurmalarını tavsiye ederiz. 

Rusya Federasyonu'da şirket kuruluşları avukatlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Burada yapılması gereken güvenilir bir avukat bularak kendisine şirket kurmak üzere vekalet vermektir.  Avukatlık hizmetleri karşılığı olarak sizden talep edilecek ücret farklılıklar gösterebilir. Bunun için en azından 3-4  hukuk  bürosundan fiyat almakta fayda bulunmaktadır. Şirket kuruluşu esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de fiyat yönünden çok daha uygun olmalarına karşılık "hazır şirket" satın almamaktır. Geçmişini bilemiyeceğiniz bir şirket  ileride  çok büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

ŞİRKET KAYIT BAŞVURUSU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER

 • Şirket kayıt başvurusu  (Dilekçe - Zayavka-)
 • Kurucular Toplantısında alınan şirket kuruluş kararı ( iki adet Noter onaylı orijinal kopya)
 • Bir bankadan alınacak referans mektubu
 • Şirket Tüzüğü (iki adet onaylı orijinal kopya)
 • Ticaret sicil kaydı - Şirketin Türkiye'de kayıtlı  olduğu Ticaret Odasından alınacak- ( Noter onaylı, Rusça tercümesi ile birlikte)
 • Şirket sermayesinin  en az % 50'sinin ödendiğine dair belge
 • T.C. Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinden veya T.C. Kazan Başkonsolosluğundan alınacak Rusya Federasyonu'nda  " Şirket kurmasında sakınca bulunmadığına dair belge"
 • Pasaportun ilgili sayfalarının  fotokopileri ve onaylı Rusça tercümesi
 • Rusya Federasyonu'ndaki bir bankada şirket adına banka hesabı açıldığını gösterir belge (Banka hesabı Moskova'da faaliyette bulunan Türk Bankalarında da olabilir. Moskova'da faaliyette bulunan Türk bankaları şunlardır: Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Deniz Bank ve Finans Bank)
 • Şirketin faaliyette bulunacağı mekanın kiralandığının veya satın alındığının belgelenmesi gerekmektedir. Kiralanacak mekanlar için  kira kontratı bu iş için yeterli olmaktadır.

 

       ORTAK ŞİRKET KURULMASI HALİNDE

 • Kurucuların şirketin kaydını talep eden yazılı başvuruları (Dilekçe - Zayavka-)
 • Şirket kuruluş sözleşmesinin iki adet onaylı sureti
 • Yasanın öngörmesi halinde alınacak İhtisas Komisyonu raporunun onaylı sureti
 • Yabancı ortağın (Türk ortağın) bankadan alacağı referans mektubunun Rusça tercümeli onaylı sureti
 • Ticaret sicil kaydı - Şirketin Türkiye'de kayıtlı  olduğu Ticaret Odasından alınacak- ( Noter onaylı, Rusça tercümesi ile birlikte)
 • T.C. Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinden veya T.C. Kazan Başkonsolosluğundan alınacak Rusya Federasyonu'nda  " Şirket kurmasında sakınca bulunmadığına dair belge"
 • Pasaportun ilgili sayfalarının  fotokopileri ve onaylı Rusça tercümesi
 • Rusya Federasyonu'ndaki bir bankada şirket adına banka hesabı açıldığını gösterir belge (Banka hesabı Moskova'da faaliyette bulunan Türk Bankalarında da olabilir. Moskova'da faaliyette bulunan Türk bankaları şunlardır: Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Deniz Bank  ve Finans Bank)
 • Şirketin faaliyette bulunacağı mekanın kiralandığının veya satın alındığının belgelenmesi gerekmektedir. Kiralanacak mekanlar için  kira kontratı bu iş için yeterli olmaktadır.

     TEMSİLCİLİK OFİSİ KURULMASI HALİNDE GEREKLİ EVRAKLAR        

 • Temsilcilik kuruluşu için yazılı başvuru (Dilekçe - Zayavka-)
 • Kurucular Toplantısında alınan  temsilcilik ofisi açılmasına dair  karar sureti ( iki adet Noter onaylı orijinal kopya)
 • Temsilciliğin statüsünü tevsik eden belgenin iki adet onaylı sureti
 • Temsilcilik ofisi kuracak olan şirketin ana sözleşmesinin onaylı sureti
 • T.C. Moskova Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesinden veya T.C. Kazan Başkonsolosluğundan alınacak Rusya Federasyonu'nda  " Temsilcilik Ofisi  kurmasında sakınca bulunmadığına dair belge"
 • Temsilcinin pasaportunun  ilgili sayfalarının  fotokopileri ve onaylı Rusça tercümesi
 • Temsilcilk ofisinin  faaliyette bulunacağı mekanın kiralandığının veya satın alındığının belgelenmesi gerekmektedir. Kiralanacak mekanlar için  kira kontratı bu iş için yeterli olmaktadır.

Önemli Not: Bütün kuruluş evrakları mutlaka Rusça olmalıdır. Orijinali Rusça olmayan evrakların mutlak surette Rusçaya tercüme edilmeleri gerekmektedir.

Şirket Ticaret Siciline (Ticaret Kayıt Odası - Registratsiyonnaya Palata) kaydedildiği anda kurulmuş sayılırlar ve tüzel kişilik kazanır.

Şirketin temel kuruluş evrakları Kuruluş Sözleşmesi ve Şirket Tüzüğüdür. Tüzükte yer alması mecburi olan bilgiler: şirketin açık ve kısaltılmış ünvanı, hukuki adresi, yönetim kurulunun yapısı ve yetkileri, karar-alma mekanizması ile ilgili bilgiler, kuruluş sermayesi,  herbir ortağın sahip olduğu pay ve nominal değeri, payların satışı ile ilgili prosedür hakkında bilgiler, şirket defterlerinin tutulması ve korunması, gerekli durumlarda ortakların ve diğer kişilerin faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmeleri ve Limited Şirketler Kanununda öngörülen diğer bilgiler, RF Kanunlarına aykırı olmayan ek bilgiler. Kuruluş sözleşmesi ile Tüzük maddeleri arasında farklılıkların mevcut olması halinde, Tüzük esas alınmaktadır.

 SERMAYE 

Tüm ortakların nominal pay değerlerinin toplamı kuruluş    sermayesini oluşturur. Sermaye Ruble olarak kayıtlara alınır ve kayıt tarihindeki    asgari geçim miktarının  200 katından az olmamalıdır.  (01/07/1999) Yabancı kurucu olması halinde sermaye asgari geçim miktarının 1.000 (bin) katı tutarındadır. Birden fazla kişi tarafından kurulucak  şirkette, herbir   ortağın sermayedeki hissesinin toplam sermayedeki oranı  veya   payının belirtilmesi gerekmektedir. Şirketin kaydı sırasında, şirket  sermayenin en az %50'sinin  ödenmiş olması gereklidir.Şirket Tüzüğünde ortak ve/veya ortakların sahip olabilecekleri  sermaye payı sınırlandırılabilir veya ortakların sermayedeki payları sabit hale getirilebilir. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu uyarınca, şirket sermayesi  artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımı, ancak ve ancak şirket  sermayesinin  tamamı ödendikten sonra yapılabilir.  Sermaye azaltımı  asgari geçim miktarının  1000 (bin)  katının altına indirilemez.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

Özellikle Rusya'daki faaliyeti 18 ayı geçen veya Rusya'da 18 aydan fazla faaliyette bulunmayı düşünen  firmalarımızın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alanın Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını dikkatle okumalarını tavsiye ederiz.

Rusya ile İmzalanmış bulunan Gelir Üzerinden Alanın Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması uyarınca temettüler üzerinden kaynak devlette alınacak vergi oranı %10,  Faiz %10 ve gayrimaddi hak bedeli %10 olarak uygulanmaktadır.  İnşaat faaliyetlerinindeki  inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi veya bunlarla ilgili gözetim faaliyetleri ilgili işyeri tesbit süresi 18 aydır.

 


 
 

Tüm hakları Rusya.org'a aittir © 2007

Bu sitenin tasarımı M3 Works tarafından yapılmıştır